ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය

විශිෂ්ට මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම උදෙසා මාධ්‍යවේදීන් සිදු කරනු ලබන මෙහෙවර සහ ඔවුන්ගේ ගුණාත්මක දායකත්වය ඇගයීම සදහා ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙල වාර්ෂිකව පැවැත්වීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්යාංශය තීරණය කර ඇත.

ඒ් සඳහා 2017 වසරේ මුද්‍රිත මාධ්‍ය, විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ වෙබ් අඩවි මගින් පළ වූ /විකාශය වූ ස්වකීය කෘතීන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස සියලූ ම මාධ්‍ය වේදීන්ට / මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට හා පුවත්පත් කතුවරුන්ට මෙමඟිින් ඇරයුම් කෙරේ.

කෘතීන් ඉදිරිපත් කළයුතු ආකාරය

ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙල ජාතික මට්ටමේ ජනමාධ්‍ය කෘතීන් ඇගයීම උදෙසා පවත්වනු ලබන බැවින් ඒ සඳහා සුදුසුවන කෘතීන් සිංහල, දෙමළ, ඉංග‍්‍රීසි යන භාෂා ත‍්‍රිත්වයෙන් ම ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

 

කොන්දේසි

 1. මෙම සම්මාන උදෙසා 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දක්වා පුවත්පත්,රේඩියෝ, ටෙලිවිෂන් හා වෙබ් අඩවි මඟිින් පළමුවෙනි වරට පළ කරන ලද/ විකාශය කරන ලද කෘතීන් සලකා බලනු ලැබේ. නැවත විකාශය කරනු ලැබු කෘතීන් තරගයට භාර ගනු නොලැබේ. 

 2. මෙම සම්මාන සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්නේ දේශීය මාධ්‍යයක පළ වූ/ විකාශය වූ කෘතීන් පමණි.

 3. සම්මාන සඳහා ඉදිරිපත් කරන කෘතීන් ස්වතන්ත‍්‍ර විය යුතු අතර හැකිතාක් එම කෘතීන් ආයතන ප‍්‍රධානිීන් මඟිින් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් මැනවි. එසේ නොවන අවස්ථාවල දී ස්වාධීනව වුව ද තමන්ගේ කෘතියක් බවට තමා විසින්ම සහතික කොට ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

 4. ඉදිරිපත් කරන කෘතියෙහි භාෂාව හා මාධ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය අයදුම්පතෙහි පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.

 5.  එක් අයදුම්කරුවෙකුට සම්මාන ක්ෂේත‍්‍ර‍්‍ර එකකට වැඩි ගණනක් සඳහා ඉල්ලූම් කළ හැකි අතර එක් සම්මානයකට අදාළ ව ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ උපරිම වශයෙන් කෘතීන් තුනකි. නමුත් එක් කෘතියකට එක් අයදුම්පතක් වශයෙන් වෙන වෙන ම එවිය යුතුය.

 6. කෘතීන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී අදාළ පුවත්පතෙහි/නාලිකාවෙහි/ වෙබ් අඩවියෙහි පළ වූ / විකාශය වූ කෘතීන් ආයතන ප‍්‍රධානීන්ට හෝ කර්තෘවරුන්ට කෘතියෙහි හිමිකරු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

 7. (අ)පුවත්පත් මාධ්‍යයට අදාළ කෘතීන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් සමග මුල් කෘතිය හෝ මුල් කෘතියේ සහතික කරන ලද පිටපතක් හෝ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  (ආ) ගුවන්විදුලි මාධ්‍යයට අදාළ කෘතීන් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමග DVD Playable මාධ්‍යයෙන්  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  (ඇ) රූපවාහිනී මාධ්‍යයට අදාළ කෘතීන් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමග DVD Playable මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  Data Format ලෙස ඉදිරිපත් කරන කෘතීන් ප‍්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

  (ඈ) වෙබ් අඩවි මාධ්‍යයන්ට අදාළ කෘතීන් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමග සහතික කළ මුද්‍රිත පිටපතක ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති ගූගල් පත‍්‍රිකාවෙහි google sheet ඔබට අදාළ වන ස්ථානයේ Hyperlink සම්බන්ධතාව සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

 8. ඔබ විසින් අයදුම් කරන සෑම තරග අංශයක් සඳහා ම අයදුම්පත‍්‍රය හා CD/DVD/ඡායා පිටපත් ලියුම් කවරයක බහා ලියුම් කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙල - 2018 හා තරග අංකය සහ අංශය (විස්තර පත‍්‍රිකාවේ සඳහන් පරිදි) සදහන් කර ලියාපදිංච් තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. තැපෑලෙන් එවිය නොහැකි කෘතීන් ගෙනැවිත් බාරදිය හැකිය. ඉහත (07) (අ) (ආ) (ඇ) (ඈ) අයදුම්පත් බාරගනු ලබන්නේ සතියේ දිනවල පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා පමණක් වන අතර කෘතීන් බාරගැනීම 2018 අගෝස්තු 31 දින ප.ව. 4.00 ට අවසන් වේ.

 9. අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ. විස්තර පත‍්‍රිකාව සහ අයදුම්පත‍්‍රය www.pma.gov.lk / www.media.gov.lkවෙබ් අඩවියෙන් බාගත කළ හැකිය. තරග අංශ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන කෘතීන් විනිශ්චයෙන් පසු භාරදෙනු නොලැබේ. 

කෘතීන් එවිය යුතු ලිපිනය

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

මුදල්  හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය,

අංක.163, කිරුළපන මාවත,

පොල්හේන්ගොඩ,

කොළඹ 05.

 

(වැඩිදුර විස්තර සඳහා 011-2513644 මඟිින් අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) හෝ 011-2513451 මඟිින් සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන) හෝ 011 - 2513737 මඟිින් සංවර්ධන අංශය අමතන්න)


ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්.සමරතුංග

ලේකම්

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search